SIAM GREEN LEGEND

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยาม กรีน เลเจ้นด์ จำกัด (เอสจีแอล, SGL) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2566
ด้วยระบบการตลาดหลายชั้น (Multi-level Marketing: MLM) ที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มีธุรกิจเป็นของตนเอง มีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตด้วยรายได้ที่มั่นคง

ผลิตภัณฑ์เด่นของ SGL คือ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 100% ชนิดน้ำ ดีซูซ่า (DeSouza’s) ซึ่งได้ลิขสิทธิ์แท้จาก บริษัท ดีซูซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (DeSouza International, Inc) ประเทศสหรัฐอเมริกา  คลอโรฟิลล์คุณภาพอันดับ 1 ของโลก ปัจจุบันธุรกิจดีซูซ่าเป็นที่รู้จักและทำการตลาดมายาวนานกว่า 6 ทศวรรษ ขยายและเติบโตในหลายประเทศและดินแดนทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตรีได้เป็นอย่างดีในเรื่องของคุณภาพสินค้า และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร่วมธุรกิจ SGL

เบื้องหลังธุรกิจที่แข็งแกร่งของ SGL

  • ผู้จัดจำหน่ายคลอโรฟิลล์ DeSouza’s แต่เพียงผู้เดียวในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • โรงงานผลิตครบวงจร: สกัดพืช สมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม
  • พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากคู่แข่ง
  • ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยวิจัย พัฒนาสินค้าตรงใจตลาด
  • ทีมแพทย์ เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ พัฒนาสินค้า SGL
  • ทีมการตลาดมืออาชีพ ขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
  • นักธุรกิจ SGL เริ่มต้นจากคนธรรมดา สู่เจ้าของธุรกิจด้วยความเชื่อและเรียนรู้
  • SGL ตอบโจทย์ผู้บริโภค มั่นใจ ความสำเร็จเกิดขึ้นได้กับทุกคน

เราจะสร้างชีวิตคุณ
ให้กลายเป็นตำนาน

เรา คือกลุ่มนักธุรกิจชั้นนำที่จะสร้าง ‘ตำนาน’ ของความสำเร็จ ความร่ำรวย ทวงความยิ่งใหญ่ของธุรกิจที่ผลิตจากพืชออแกนิก สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อให้สุขภาพของคนไทยกลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง

ร่วมส่งต่อแนวคิดให้เป็น 'มรดก' ของคนรุ่นหลังต่อไปไม่รู้สิ้น

พันธกิจขององค์กร

นำองค์ความรู้ในทางการแพทย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้ผลจริง แสดงความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ บริหารงานด้วยความเป็นธรรม

"เพราะทุกท่านคือหุ้นส่วนคนสำคัญของเรา"

ร่วมส่งต่อแนวคิดให้เป็น ‘มรดก’ ของคนรุ่นหลังต่อไปไม่รู้สิ้น

FSSC 22000

การรับรองมาตรฐาน FSSC 22000 ระบบความปลอดภัยทางอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนี้ ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องของมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความโปร่งใสของแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางอาหาร เพื่อระบุกรอบงานในการจัดการความปลอดภัยทางอาหารและความรับผิดชอบในด้านคุณภาพของอาหาร

ISO 22000

ISO 22000 คือระบบการจัดการความปลอดภัยที่มีมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหาร การวิเคราะห์ถึงเรื่องอันตราย และจุดวิกฤตที่จำเป็นต้องได้รับการควบคุมในขั้นตอนการผลิตอาหารที่เรียกว่า HACCP (Hazard Analysis and Critical Point System) ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ช่วยให้อาหารเกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

HACCP

HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis Critical Control Point คือ มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร ที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ผ่านกระบวนการวางแผนป้องกันล่วงหน้า รวมทั้งการควบคุมและเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ามาตรฐานที่กำหนดขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตลอดเวลา ทั้งนี้ HACCP เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับความนิยมและยอมรับจากนานาชาติทั่วโลก

GMP

GMP (Good Manufacturing Practice) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ฮาลาล (Halal)

ฮาลาล (Halal) คือ การผลิตหรือการบริการทั้งหลาย ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ได้แก่ อาหาร เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม สาธารณูปโภค เป็นต้น ตราฮาลาล คือ ตราสัญลักษณ์ที่ติดบนสลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับชาวมุสลิม ในการใช้อุปโภคและบริโภค ที่ออกโดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการแสดงลงบนสลากผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด โดยใช้ตราสัญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล (Halal) ” ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับว่า حلال ภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้นแนวตั้ง และใต้กรอบภายในเส้นขนานมีคำว่า “สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย”

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นส่วนราชการระดับกรมสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีอำนาจ และหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๐ ประการ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค

ภ.พ.20

ภ.พ.20 คือ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อบริษัทขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากรจะออกเอกสารใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 ซึ่งมีผลให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกกฏหมาย ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม