คลอโรฟิลล์ ยับยั้งมะเร็งได้จริงหรือไม่?

คลอโรฟิลล์ ยับยั้งมะเร็งได้จริงหรือไม่?

ในงานวิจัยของ Dr. Roderick Dashwood จากมหาวิทยาลัยฮาวาย ได้มีการทดลองให้คลอโรฟิลลิน แก่สัตว์ทดลองที่ได้รับสารก่อมะเร็ง Aflatoxin B1(อะฟลาทอกซิน) เข้าไป ผลคือ มีการลดลงของปริมาณ DNA ที่ถูกทำลายอย่างเห็นได้ชัด สาเหตุเพราะ คลอโรฟิลล์ไปจับกับสารก่อมะเร็งซึ่งส่งผลให้เกิดการรบกวนการดูดซึมสารก่อมะเร็งในทางเดินอาหาร ทำให้ปริมาณสารก่อมะเร็งที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายลดลง เอกสารอ้างอิง Dashwood RH, Breinholt V, Bailey GS. 1991. Chemopreventive properties ofchlorophyllin, Carcinogenesis. Vol. 12(5): 939-942.