การเดินทางของตำนาน “De Souza’s”

บริษัท “DeSouza International Inc”

บริษัท “DeSouza International Inc” ก่อตั้งขึ้นมา โดยคุณ Paul Desouza มาตั้งแต่ปี 1938 โดยมีแนวความคิดที่ว่า อยากให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีโดยใช้ธรรมชาติบำบัด คุณพอลจึงได้มีการศึกษา และทดลอง จนค้นพบ Alfalfa Chlorophyll ที่มีประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย โดยยึดมั่นในปรัชญาของบริษัท ฯ ที่ว่า “มุ่งมั่นสรรค์สร้างความมีสุขภาพที่ดี”

ปี 1957 บริษัท เดอซูซ่า เป็นเจ้าแรกที่สามารถสกัด “คลอโรฟิลล์ละลายน้ำจากอัลฟัลฟ่า” และเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ผลิตออกจำหน่ายให้แก่ ผู้บริโภค ได้รับการยอมรับว่าเป็น “คลอโรฟิลล์“ ที่บริสุทธิ์ที่สุด

ปี 2023 คุณ Donna Ford หลานสาวของ Paul และ Rosalie ได้สานต่อเจตนารมณ์ และนำความสำเร็จของ “De Souza’s” กลับมา โดยร่วมกับ “NAP BIOTEC” เพื่อทำให้คลอโรฟิลล์จากอัลฟัลฟ่า ได้กลับมาสร้างตำนานความมั่งคั่งร่ำรวยและมีสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยอีกครั้ง